Intensive Training

Voor Jongeren: kijk hieronder!
lees het even door, neem contact op als je wilt

INTENSIEVE TRAINING - voor bedrijven, voor groepen, teams of speciale samenstelling: directieleden, personeel van een afdeling, leidinggevenden.

Duur: op maat gemaakt VAN 1 TOT 3 DAGEN met terugkomdag

inzichtgevende transformatie-spelen

Op verzoek organiseren wij een hele werkweek - Dat is hard werken, en heel verfrissend!

Tijdens de I.T. bent u gedeeltelijk buiten bezig. Wij houden van frisse lucht en bieden u een frisse aanpak!
(niet "overdreven" sportief, wel actie. Het lichaam ondersteunt de geest en de geest ondersteunt het lichaam. Niet voor niets kozen de Romeinen hun lijfspreuk: mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam).

MENSICS leert u hoe u de samenwerking in uw eigen systeem het beste kunt benutten.
U kunt er levenslang profijt van hebben!

Een I.T. bestaat uit verschillende fases.

Wij focussen op de mentale aspecten, houden ons daar een dagdeel mee bezig en evalueren.
Daarna wordt de focus gelegd op het lichaam. Overigens: mentale ladingen zijn ook lichamelijk!

Er bestaat zoiets als een "body-Memory", een lichaamsgeheugen, daarin slaan wij bewuste en onbewuste ervaringen op. Eveneens hebben we een lichaamsgeheugen dat wij kunnen trainen, dat noemen we 'muscle-memory'.
Daarvan maken musici en sporters gebruik, maar ook iedereen die een machine of een toetsenbord bedient, tekent of schildert.
Mensen slaan ervaringen niet alleen op in hun brein maar in het gehele lijf, en dat lijf onthoudt het. Een violist zonder traning, kan er niets meer van: de vingers en handen incorporeren de handelingen en dat vereist oefening. Het lichaam van een polsstokhoogspringer wordt verlengd met het instrument dat als een extra lichaamsonderdeel functioneert.
Maar er is meer. Een ongeluk of een val laat ook een inprenting achter, ont-shocken kan dan nodig zijn om een opgeslagen lichaamsgeheugen vrij te laten.
Lichaamsgeheugen is een extra kwaliteit, maar het kan ook ballast zijn.

Wat zit er in UW lichaam aan opgeslagen krachten?
Hoe voorkom je dat je daardoor wordt belemmerd?
Hoe kun je je eigen kracht optimaal benutten?
Ontdek het met MENSICS


TWEE WORKSHOPS VOOR JONGE MENSEN IN HET KADER VAN WERELDORIËNTATIE EN LEVENSPLANNING

 

 1. FASE-Workshop: Focused Attention Speech Expression  -   Focus je Aandacht op Spraak en Expressie.

Doelgroep: Jonge mensen in de leeftijd van 17-23 jaar.
In het kader van wereldoriëntatie en levensplanning, gericht op de keuzes waar ze voor staan en de vaak weinig transparante levensomstandigheden waarin jongeren zich in die fase kunnen bevinden. Bewustwording van de eigen mogelijkheden biedt uitzicht en maakt transformatie mogelijk en makkelijker.

Doel: inzicht.
Op gerichte wijze inzichten verkrijgen in je persoonlijke situatie, houding en visie t.a.v. jezelf en je mogelijkheden met inbegrip van de huidige omgeving en samenleving. Bewust worden van de eigen inbreng in je leven, situatie en de mogelijkheden om die te veranderen of uit te breiden. Keuzes en invloeden verduidelijken.

Resultaat: uitzicht en mogelijkheden.
Door meer aanwezigheid word je zekerder en krachtiger.  Hierdoor kun je beter herkennen wat wel en niet bij je past, waardoor je beter en makkelijker keuzes maakt en kunt beslissen. Er komt verandering en nieuw perspectief.
Inzichten worden verwerkt en krijgen gevolgen.
Er ontstaat een bijgestelde visie op jezelf en je situatie.
Opluchting en inzicht zijn veel gemelde gevolgen, ontnuchtering en helderheid eveneens. Elk probleem heeft zijn eigen vorm van ‘trance’ -je zit er helemaal ín; deze workshops maken je daar bewust van en je haalt jezelf uít de beperkende ‘hypnose’ van je situatie. Wat een ondoorzichtige toestand leek, blijkt nu een fase die overgaat.

Soms heb je er even de tijd voor nodig. Een nawerking kan zijn dat er zogenaamde ‘doorwerking’ plaatsvindt: Fysieke effecten kunnen optreden, om daarna te verdwijnen. Dat is even wennen - Het lichaam verwerkt de vernieuwde energie wat langzamer dan de geest, die vaak snel begrijpt en inzichten krijgt. Maar het geeft je duidelijk aan dat er echt iets verandert: Na inzicht komt uitzicht.

Deelnemers geven aan zich completer te voelen, heler, helderder en zijn vaak opgelucht. Indien gewenst kan in een individuele sessie verder worden gewerkt. Van weerzin naar weer zin in leven, werk of studie.
Een opvallend bijproduct van de workshops blijkt te zijn, dat men beter in staat is verantwoording te dragen.

De jeugd heeft de toekomst en die begint bij jezelf!

 

2.  FIT–Workshop: Focused individual tuning
                    Focus op Individuele Toon

Vervolgworkshop waarin scherper wordt toegespitst en afgestemd op de persoon. Deelnemers zijn inmiddels bekend met de technieken en benadering, zodat nu overgegaan wordt op het diepere inzicht. Zoals Michel Angelo uit het ruwe blok marmer zijn beelden tevoorschijn haalde, zo halen de deelnemers hun deels vastzittende of verborgen persoonlijkheid met zijn kwaliteiten en mogelijkheden naar voren. Inzichten worden uitgediept.
Uitzichten worden in praktische vorm gegoten. Transformatie en proces wordt gevoeld; coach en groep delen en begeleiden in de persoonlijke bevindingen en problematiek, die daarmee wordt opengebroken, om opgelost te kunnen worden.

Doelgroep:  Jonge mensen in de leeftijd van 17-23 jaar.
In het kader van  persoonlijke oriëntatie en ontdekken wie je bent, focust deze workshop dieper op het individu. Gericht op keuzes waar je voor staat en de soms onoverzichtelijke samenleving en/of gezinsomstandigheden, om die fase achter je te laten.

Doel: inzicht en eigen focus
Op gerichte wijze inzichten verkrijgen in steunende en storende invloeden op je ‘zijn’. De effecten daarvan op je persoonlijke situatie, je eigen houding en visie t.a.v. jezelf, je omgeving en de samenleving.

Keuzes en invloeden worden verduidelijkt, mede door een regressieoefening waarbij kracht en eigenheid wordt hernieuwd. Het vrijmaken en ervaren van individuele mogelijkheden brengt nieuw enthousiasme en vaak rust. Bewust worden van de eigen inbreng in je leven, situatie en de mogelijkheden om die te veranderen of uit te breiden, maakt transformatie mogelijk en makkelijker.

Resultaat: uitzicht en keuzes maken
Door meer aanwezigheid kom je krachtiger in je eigen persoon en persoonlijkheid te staan, hierdoor kun je beter herkennen wat wel en niet bij je past. Er is een zekere helderheid verkregen, die in de fase hiervoor nog niet gerijpt was.

Voorwaarde:
Vrijwilligheid is een belangrijke component.
Deze workshops zetten een ontwikkelingsproces in gang. Nieuwsgierigheid, openheid en een beetje durf zijn nodig. Begeleiding houdt niet op bij de deur: de coaches zijn ook later voor advies of vragen bereikbaar.

 

MENSICS Instituut
mens sana in corpore sano
Postbus 83
3220AB  Hellevoetsluis
www.mensics.nl

 
bottom